Jogos do Naruto


Naruto Jogos - A arte Ninja!!!

quarta-feira, 16 de junho de 2010


Naruto Jogos - A arte Ninja!!!

Naruto Jogos - Ajude Naruto no Chuunin Shiken

quinta-feira, 6 de maio de 2010


Naruto Jogos - Ajude Naruto no Chuunin Shiken!!!

Naruto Jogos - Chunin Showdown


Naruto Jogos - Chunin Showdown!!!

Naruto Jogos – Jogo do Jutsu


Naruto Jogos - Jogo do Jutsu!!!

Naruto Jogos - Desvie das Kunais


Naruto Jogos - Desvie das Kunais!!!

Naruto Jogos - Vista as meninas de Naruto


Naruto Jogos - Vista as meninas de Naruto!!!

Naruto Jogos - Faça Ramen pro Naruto


Naruto Jogos - Faça Ramen pro Naruto!!!

Naruto Jogos - Sasuke Naruto

segunda-feira, 29 de março de 2010

Sasuke Naruto - Papel de Parede
Papel de Parede - Sasuke Naruto

Jogos - Kakashi com kunai Naruto

Kakashi com kunai Naruto - Papel de Parede
Papel de Parede - Kakashi com kunai Naruto

Ninja Kakashi Naruto

Ninja Kakashi Naruto - Papel de Parede
Papel de Parede - Ninja Kakashi Naruto

Naruto Jogos – Sasuke e Itachi

Naruto – Sasuke e Itachi - Papel de Parede
Papel de Parede - Naruto – Sasuke e Itachi

Jogos - Gaara do Deserto

Gaara do Deserto - Papel de Parede
Papel de Parede - Gaara do Deserto

Jogos - Gaara do Deserto de Naruto

Gaara do Deserto de Naruto - Papel de Parede
Papel de Parede - Gaara do Deserto de Naruto

Naruto Jogos - Zetsu da Akatsuki

Zetsu da Akatsuki - Papel de Parede
Papel de Parede - Zetsu da Akatsuki

Naruto Jogos - Akatsuki no Zetsu

Akatsuki no Zetsu - Papel de Parede
Papel de Parede - Akatsuki no Zetsu

Jogos de Naruto - Zetsu preto e branco

Zetsu preto e branco - Papel de Parede
Papel de Parede - Zetsu preto e branco

Naruto Jogos - Zetsu Akatsuki

Zetsu Akatsuki - Papel de Parede
Papel de Parede - Zetsu Akatsuki

Jogos - Deidara Naruto Akatsuki

Deidara Naruto Akatsuki - Papel de Parede
Papel de Parede - Deidara Naruto Akatsuki

Jogos de Naruto - Sasuke com chidori

Sasuke com chidori - Papel de Parede
Papel de Parede - Sasuke com chidori

Jogos de Naruto - Sakura Haruno de Naruto

Sakura Haruno de Naruto - Papel de Parede
Papel de Parede - Sakura Haruno de Naruto